cloudfront
Koran TEMPO
Kuliner
Lilitan Keju Penggoyang Lidah

Lilitan Keju Penggoyang Lidah

Lima potongan paha ayam dengan ukuran cukup besar dihidangkan di hadapan saya dan seorang kawan Paha ayam itu adalah ayam